เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 

ข่าว:

:: ยินดีต้อนรับ  โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน โทรศัพท์ 032-305096 โทรสาร 032-397112 E-mail: hchetsamian@gmail.com ::

**เปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วค่ะ**--กรุณาโพสต์ข้อความให้เหมาะสม--


ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วน! หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์  (อ่าน 4719 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

golf_win

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 230
 กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 502 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 แจ้งเวียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ/สถานพยาบาลที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาพยาบาล ดังนี้

                 1. ยกเลิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค “หมวด 9 อื่น ๆ” รายการวัสดุเกี่ยวกับผิวหนัง และวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ดูดหรือระบายเลือด/หนอง/น้ำเหลือง และ “หมวดวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์”

                 2. การเบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
                       2.1 กรณีผู้ป่วยใน ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายออกจากสถานพยาบาลสำหรับนำกลับไปใช้ที่บ้าน รายการวัสดุที่ใช้กับทางเดินหายใจ วัสดุเกี่ยวกับผิวหนัง วัสดุที่ใช้เก็บของเสีย วัสดุที่ใช้ดูดหรือระบายเลือด/หนอง/น้ำเหลือง อุปกรณ์นำสาร/สารละลายเข้าหลอดเลือด และท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร ให้เบิกเหมารวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามเกณฑ์การจัดสรรกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) รายการค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
                        2.2 กรณีผู้ป่วยนอก ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลสั่งจ่ายให้แก่ผู้ป่วยนอก รายการวัสดุที่ใช้เก็บของเสีย และท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร ให้เบิกได้ตามอัตราและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด

                 รายละเอียดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายฯแจ้งตาม เอกสารที่จัดส่งพร้อมหนังสือ

                 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน